Gün geçtikçe ilerleyen teknolojiyle beraber mobil cihaz kullanımının artması, uygulama sayılarını da artırmakta. Gün geçtikçe artan bu ihtiyaca karşın Mikroarea, sizlerin gereksinim ve kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitli teknolojileri kullanarak geliştirmekte.

Kullanıcı bilgileri ve sunulan hizmetle ilgili birçok veri uzak sunucularda tutulduğundan ötürü geniş bir süreç olan uygulama geliştirme, aşağıda ki bileşenlerden oluşmaktadır;
  • İhtiyaçların belirlenmesi
  • Veri modelinin çıkarılması
  • Grafik Tasarım
  • Geliştirme (yazılımın yapılması)
  • Test
  • Yayınlama
  • Bakım ve teknik destek